Matcher

Aanvraag ICQ-TP 202000285 Tijdelijke inhuur

Voor Gemeente Breda zijn wij op zoek naar een Matcher.

Opdrachtgever:
Het WSP trekken gezamenlijk met ondernemers in de regio Breda op om de kans op werk voor werkzoekenden mogelijk te maken. Dit doen ze in directe samenwerking en aansluiting met afdeling Economie van de gemeente Breda. Daarnaast wordt er met andere sub- regio’s samengewerkt in Arbeidsmarktregio. Binnen het WSP is er sprake van een sectorale aanpak. In de doorontwikkeling van het WSP zijn we momenteel ook bezig met het opzetten en ontwikkelen van ambassadeursnetwerken van ondernemers, doelgerichte arbeidsmarktanalyses, bedrijfsanalyses, open market strategie, re-integratie gekoppeld aan directe marktwerking.

Omschrijving opdracht:
Als matcher voer je jouw werkzaamheden uit binnen het team WSP Breda. Elke dag is jouw agenda gevuld met kandidaat-gesprekken. Het geeft jou een kick om in een korte tijd kandidaten goed te screenen alvorens jij de kwalitatieve keuze maakt wat de vervolgstappen zijn naar betaald werk.
Om de werkgeversadviseur te voorzien van juiste kandidaten is een speciaal proces ontwikkeld. Het zogeheten Meet & Match-centrum wordt dagelijks bemand door matchers die zorgdragen voor een kwalitatieve screening van kandidaten op; persoonlijke achtergrond, competentieniveau en sectorale interesses. Op basis van dit ‘beeld’ geschiedt de toeleiding naar één van de werkgeversadviseurs. Daarnaast ben je innovatief en ondernemend ingesteld. Het Meet & Match-centrum is continu in ontwikkeling en processen zijn niet in beton gegoten. Je spart regelmatig met werkgeversadviseurs uit de verschillende sectoren en instrueert hen welke behoeftes er zijn vanuit jouw caseload. Jij bent dé professional die de werkgeversadviseur richting geeft om zodoende samen te komen tot een win-winsituatie; kandidaat én werkgever tevreden. Je maakt je snel omgevingsbewust van alle trends en ontwikkelingen uit de sectoren waarvoor jij actief bent. Je vindt het belangrijk dat elke kandidaat die je spreekt een kans krijgt naar betaald werk. Het credo is namelijk; duurzame uitstroom naar betaald werk.

Afdelingsinformatie:
Werk is één van de centrale kernpunten uit het Bestuursakkoord. “Breda aan het werk” heeft tot doel om de werkgelegenheid in de stad te bevorderen. Ondernemerschap wordt gestimuleerd en ondersteund. Het is de ambitie om 1000 mensen minder in de bijstand te verwezenlijken middels de Bredase methode.
Het Werkgeversservicepunt (WSP) Breda is de ambtelijke organisatie die zicht inspant om uitkeringsgerechtigden te bemiddelen naar betaald werk. Zowel voor ondernemers als kandidaten is het WSP dé sparringpartner die zich dagelijks inzet om de beste match te realiseren.
De werkzaamheden vinden plaats binnen een dynamisch team dat constant in beweging is. De volgende aspecten staan hoog in het vaandel; resultaatgerichtheid, leren van elkaar, samenwerken, ontwikkelen en door ontwikkelen, ruimte voor eigen inbreng, gefocust op de doelstelling, collegialiteit en relativerende humor.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt kennis van de Participatiewet.
– Je beschikt over 4 jaar aantoonbare ervaring in vergelijkbare functie.
– Je hebt kennis van het systeem Suite.
– Je hebt kennis van branche- en sectoralen ontwikkelingen.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je beschikt over HBO werk- en denkniveau.

Competenties:
– Je bent resultaatgericht ingesteld.
– Je bent analytisch sterk, je kunt snel een beeld schetsen van een kandidaat.
– Je bent oordeelsvormend, jij bent de schakel die – na analyse – een oordeel geeft over de te plegen interventie voor de kandidaat, dit kan zijn de stap naar werk of en stap terug alvorens voorwaarts.
– Je bent een waardig gesprekspartner voor kandidaten en beschikt over empathisch inlevingsvermogen.
– Je bent een netwerker die ervaring heeft met werken in een politiek gevoelige omgeving.
– Je bent communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling.

Referentie:
Gemeente Breda verlangt minimaal 2 referenties. Indien we u voorstellen zullen we u hierom vragen.

Wdba:
In verband met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties kan deze opdracht niet ingevuld worden door een ZZP’er.
Indien u zelf als ZZP’er inschrijft, dient u bereid te zijn deze opdracht op basis van payroll in te vullen.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Breda
Startdatum: 03-08-2020
Duur: 03-08-2021
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 17-07-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: NNB

Voor meer informatie betreffende deze vacature kunt u contact opnemen met Erik Mensinga via 06-49 66 58 94 of erik@icq-talentprofs.nl.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– Uw reactie bij voorkeur via ons webportaal: klik hier
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Kwaliteitsraamwerken

Snel contact

Snel contact