Integraal Senior Klantmanager

Aanvraag ICQ-TP 202000272 Tijdelijke inhuur

Voor Gemeente Zoetermeer zijn wij op zoek naar een Integraal Senior Klantmanager.

Omschrijving opdrachtgever:
Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van Haaglanden en in de Delta-metropool nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen ‘hun’ stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft om en nabij 48.000 arbeidsplaatsen te bieden.

Toekomstvisie
Zoetermeer blijft een stad in beweging. Er ligt een toekomstvisie voor 2025, die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Die toekomstvisie, samen met het Masterplan en het Meerjaren-investeringsplan, moet ervoor zorgen dat Zoetermeer een aantrekkelijke stad blijft. Een stad met een gezonde financiële basis, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Daar hoort een organisatie bij, die succesvol met die dynamiek en ontwikkelingen om kan gaan en klaar is voor de toekomst. Om die toekomstgerichte organisatie te worden, wordt gewerkt aan een diepgaande organisatieontwikkeling.

Sociaal Domein
Het Sociaal domein biedt o.a. dienstverlening op het gebied van re-integratie, werk en zorg voor de inwoners van Zoetermeer.

Omschrijving opdracht:
De unit Perspectief van het sociaal domein is op zoek naar drie senior integraal klantmanagers die flexibel ingezet kunnen worden op de volgende taken:
– Bestandsbeheer doel- en of rechtmatigheid;
– Afhandelen aanvragen levensonderhoud Participatiewet;
– Voeren domeincheckgesprekken, brede uitvraag naar leefgebieden en het rapporteren van deze gesprekken;
– Eventueel participeren in projecten gericht op werk & inkomen waarin vorm wordt gegeven aan beleidsmatige ontwikkeling.

Algemeen voor de opdracht geldt:
– Het behalen van beoogde resultaten;
– Behandeling van complexe(re), niet standaard, klantsituaties;
– Tijdig (binnen de afgehandelingstermijnen) en nauwkeuring rapporteren.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever, dan wel zal met het aangaan van deze opdracht niet uitkomen op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.
– Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als senior integraal klantmanager doel en/of rechtmatigheid.
– Je hebt aantoonbare kennis van suite/gws.
– Je hebt aantoonbare kennis van de Participatiewet.
– Je hebt aantoonbare kennisname van het clientvolgsysteem Tingit.

Competenties:
– Uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden
– Proactief
– Coachende vaardigheden
– Zelfsturend vermogen
– Samenwerken
– Flexibiliteit

Referentie:
Gemeente Zoetermeer verlangt minimaal 2 referenties. Indien we u voorstellen zullen we u hierom vragen.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Zoetermeer
Startdatum: 01-08-2020 / 01-09-2020
Duur: 31-01-2021
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 11-07-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 15-07-2020

Voor meer informatie betreffende deze vacature kunt u contact opnemen met Erik Mensinga via 06-49 66 58 94 of erik@icq-talentprofs.nl.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– Uw reactie bij voorkeur via ons webportaal: klik hier
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Kwaliteitsraamwerken

Snel contact

Snel contact