Beleidsmedewerker Samenleving, aandachtsgebied statushouders

Aanvraag ICQ-TP 202000166 Tijdelijke inhuur

Voor Gemeente Het Hogeland zijn wij op zoek naar een Beleidsmedewerker Samenleving, aandachtsgebied statushouders

Omschrijving opdracht:
De nauw samenwerkende teams Samenlevingszaken en Sociaal Domein C & D bestaan uit ongeveer 40 medewerkers, allen gedreven professionals op het gebied van jeugd, onderwijs, bibliotheek, OGGZ enz. Er werken o.a. leerplichtambtenaren, medewerkers leerlingzaken, projectmedewerkers, en beleidsmedewerkers. Voor de periode van 16 weken zoeken wij wegens vervanging per half juni een beleidsmedewerker die expert is op het gebied van statushouders/inburgering.

De werkzaamheden bestaan uit:
– Voeren van regie over beleidsprogramma’s en projecten gericht op statushouders en inburgering.
– Ontwikkelen van beleid naar aanleiding van de nieuwe wet inburgering.
– Onderhouden van een lokaal en regionaal netwerk, aansluiten bij diverse (regionale) overleggen.
– Adviseren van management en bestuur op het gebied van statushouders.
– Zorgen voor planning- en controledocumenten vanuit het eigen vakgebied; contractmanagement met uitvoerende partijen.
– Beleidsmatig volgen van huisvesting statushouders.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding.
– Je hebt in de afgelopen 3 jaar tenminste 1 relevante opdracht uitgevoerd voor een gemeente in één van de drie Noordelijke provincies op het gebied van inburgering of statushouders.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt ervaring heeft met advisering aan college en raad op het gebied van statushouders of inburgering.
– Je hebt ervaring hebt met beleidsontwikkeling op het gebied van statushouders.
– Je bent in staat bij complexe opgaven om tegengestelde belangen van diverse partijen met elkaar te verenigen.

Competenties:
– Je hebt een heldere visie op inburgering van nieuwkomers.
– Je kunt goed samenwerken en netwerken opbouwen en onderhouden.
– Je hebt kennis van inkoopprocessen.
– Je bent analytisch sterk en kunt goed schrijven.

Interview Criteria:
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
– kennis van nieuwe wet inburgering
– in staat samen te werken en te netwerken
– vaardigheden beleidsadvisering

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Leens
Startdatum: 15-6-2020
Duur: 9-10-2020
Optie op verlenging: nvt
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-05-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 02-06-202 in de middag

Voor meer informatie betreffende deze vacature kunt u contact opnemen met Richard Altena via 06-53 32 53 14 of Richard@icq-talentprofs.nl.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– Uw reactie bij voorkeur via ons webportaal: klik hier
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Kwaliteitsraamwerken

Snel contact

Snel contact