Even voorstellen: Simon Sawal

City Deal Impact Ondernemen

Even voorstellen: Thierry Dumessie

Even voorstellen: Jolanda van Ravenhorst

Even voorstellen: Jessica Gomies

Wederkerigheid gaat over ons allemaal

It takes a village to raise a child

Even voorstellen: Ina van Zwol

SROI? #Gaikjezien?

De invloed van stress … (en van begrip)

Even voorstellen: Crystal Ziel

Even voorstellen: Inge Bakker

Alleen ga je sneller…

Ben jij ZZP’er en laat je je bemiddelen door bureaus? Let op!

Ben jij ZZP’er en laat je je bemiddelen door bureaus? Let op!
Juist in deze tijd is het, door de Corona-crisis, belangrijk om scherp te blijven kijken naar zaken die bepalend zijn voor jouw financiële en juridische positie en veiligheid als zelfstandig ondernemer. Om ZZP’ers bewuster te maken hebben we een aantal belangrijke aspecten bij het toetsen van bemiddelingsbureaus uitgelicht. Weten hoe wij daar als ICQ-Flex Profs mee om gaan? Bel ons!

1. Certificering
Certificering is een van de speerpunten in het beleid van ICQ-Flex Profs. Maar beschikt de partij die jou gaat bemiddelen over de juiste certificeringen? Vooral NEN 4400-1 en ISO 9001 zijn van belang als je als ZZP’er via een derde partij aan de slag gaat bij een opdrachtgever. Niet alleen omdat je graag op tijd betaald wilt krijgen, maar ook omdat je jouw inzet juridisch en fiscaal goed geregeld wilt hebben, zodat jij je kunt concentreren op je opdracht. Check op de website van de bemiddelaar over welke certificeringen zij beschikken of vraag ernaar tijdens je kennismakingsgesprek. Je voorkomt hiermee dat je onnodig risico loopt op gebied van financiën, juridische en fiscale aangelegenheden en je weet dan zeker dat je in zee gaat met een partij die compliant is met de vigerende wet- en regelgeving.

2. Kredietwaardigheid
ICQ-Flex Profs is al meer dan 10 jaar een stabiele speler op gebied van arbeidsmarktbemiddeling. Is jouw bemiddelaar voldoende solvabel? Dit kun je eenvoudig zelf online checken, er zijn diverse partijen die gratis de mogelijkheid bieden om zakelijke klanten te screenen. Ook bij de Kamer van Koophandel kun je terecht voor een credit check tegen een kleine vergoeding. Door een bemiddelaar te toetsen op kredietwaardigheid voorkom je dat je in zee gaat met een partij die straks niet in staat is jouw facturen te voldoen.

3. Branchevereniging
Is jouw bemiddelaar net als ICQ-Flex Profs aangesloten bij de juiste brancheverenigingen? Voor partijen die actief zijn in arbeidsbemiddeling is het belangrijk dat ze lid zijn van de BOVIB en beschikken over het SNA keurmerk. Hierdoor ben je als opdrachtnemer van verzekerd dat zij voldoen aan de vigerende standaarden en wet- en regelgeving als het gaat om arbeidsbemiddeling. En, mocht je ooit in een conflict terecht komen, dan kun je altijd teruggrijpen op de voorwaarden die door de branchevereniging zijn vastgesteld.

4. Betalingstermijn
Betaalt de bemiddelaar jouw factuur binnen een vastgestelde termijn of is dat afhankelijk van de betalingstermijn die de opdrachtgever hanteert? Veel bemiddelaars wachten met het betalen van hun opdrachtnemers totdat de factuur door de opdrachtgever is voldaan. Dat betekent voor jou dat je wellicht langer moet wachten op de betaling van de door jou gemaakte uren. Dat is natuurlijk niet zo netjes, dus dat doen we bij ICQ-Flex Profs anders. Facturen voor gemaakte uren worden altijd tijdig voldaan, ongeacht of de opdrachtgever heeft betaald. Zo ben jij altijd verzekerd van je inkomen en dragen wij het financieringsrisico richting de opdrachtgever.

5. De WAADI-check
De Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI) is in het leven geroepen door de overheid om illegale arbeid en uitbuiting van arbeidskrachten tegen te gaan en zorgt voor een betere bescherming van werknemers. Alle intermediairs die in Nederland personeel uitlenen, moeten op de juiste manier geregistreerd staan in het Handelsregister van KvK. Voldoet jouw bemiddelaar niet aan de WAADI-eisen? Dan riskeren ze een fikse boete. In principe is het de verantwoordelijkheid van de inlener en de uitlener om de WAADI-check te doen maar het kan geen kwaad om dit punt aan te kaarten bij een kennismakingsgesprek.

6. Wet DBA
Met de komst van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) is er veel onduidelijkheid gekomen, zowel bij opdrachtgevers als bij ZZP’ers. De wet- en regelgeving wordt weliswaar tot 1 januari 2021 niet actief gehandhaafd, maar het is ondanks dat toch belangrijk dat je als ZZP’er de zaken op orde hebt. Check dus altijd of jouw bemiddelaar beschikt over de juiste modelovereenkomsten. Hiermee voorkom je naheffingen van de Belastingdienst of onenigheid over de aard van jouw dienstverband. ICQ-Flex Profs beschikt uiteraard over de juiste modelovereenkomst die ervoor zorgt dat jouw rechten en verantwoordelijkheden als ZZP’er zowel op juridisch als fiscaal vlak zijn geborgd.

ICQ Groep & FD Gazellen 2020

Wat een mooi bericht kregen wij vandaag! ICQ Groep is één van de FD Gazellen van 2020. Op 19 november a.s. zal de uitreiking van de awards online plaatsvinden. Natuurlijk kijken wij daar enorm naar uit. Wij zijn er trots op om te horen tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland en bedanken al onze opdrachtgevers, kandidaten en partner voor dit gezamenlijke succes.

Even voorstellen: Debbie Lourier

Even voorstellen: Suzan Middelveld

Deel 3: Aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid

ICQ-Talent Profs maakt talenten zichtbaar, voor bedrijven én voor de mensen zelf en speelt in op de alsmaar toenemende schaarste op de arbeidsmarkt en de groeiende bewustwording van het belang om sociaal, maatschappelijk, verantwoord en duurzaam te ondernemen. Daarbij zorgt ICQ-Talent Profs voor de juiste match tussen professional en opdrachtgever. We vroegen onze talenten naar hun ervaringen, ambities en visie op hun vak. Richard Altena ging hierover in gesprek met Vicky Ronnen.

Deel 3: Aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid
Vernieuwing en verandering zijn nodig. Nu meer dan ooit. Vicky Ronnen (ICQ-Talent Profs) werkend als programmeur bij Google: ‘Mensen houden niet zo van verandering, maar we zien juist in deze Corona-tijd hoe snel en goed we ons kunnen aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Wij, mensen, bedrijven moeten blijven mee bewegen met de tijd. Nieuwe kennis vergaren, anders denken omarmen, samen leren, connectie houden met de buitenwereld en ruimte maken voor een nieuwe lichting talent met hun moderne kennis’.

Belangrijk is dan ook dat we aandacht blijven besteden aan opleiding en kennisoverdracht om de krapte in de arbeidsmarkt niet nog verder te laten groeien en tegelijkertijd talentvolle IT-ers die momenteel geen onderdeel uitmaken van de workforce weer aan de slag krijgen. Dat is waar Richard Altena zich elke dag hard voor maakt. ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ is niet voor niets de pay-off van ICQ-Groep en de labels. Ik ben ervan overtuigd dat onze aanpak echt het verschil maakt voor talenten, voor bedrijven en opdrachtgevers en voor de manier waarop de arbeidsmarkt in de komende periode opnieuw vorm zal krijgen. Want dat er een boel zal veranderen lijkt onvermijdelijk’.

Daarin ziet Vicky ook zeker een rol voor zichzelf in de toekomst. Juist met de kennis en ervaring die zij heeft kan ze structureel bijdragen aan het succes van collega’s in haar vakgebied. Niet als manager, maar als coach of trainer. On-the-job door mee te denken, te helpen en te sturen of juist op afstand in de vorm van online kennisgroepen waarin mensen problemen aan elkaar voorleggen en met elkaar bespreken wat de mogelijke aanpak kan zijn bijvoorbeeld. Richard: ‘Binnen ICQ-Talent Profs en ICQ-Groep zullen we in de komende tijd onderzoeken wat hiervoor de mogelijkheden zouden kunnen zijn’.

Over diversiteit, een belangrijke thema met name ook binnen IT, zegt Vicky het volgende: ‘Ik hoop dat de nieuwe lichting IT-talent meer vrouwen zal bevatten zoals dat ook vroeger het geval was. Universitaire rekencentra werden vooral bevolkt door vrouwen, zelfs tot ver na WWII toen de eerste computers ingezet werden en het programmeerwerk vooral door vrouwen werd gedaan. Met de komst van de PC in 1984 werd IT ineens een vader-zoon hobby met als gevolg dat er maar weinig vrouwen kozen om er hun vakgebied van te maken’.

Gelukkig komt daar wel verandering in. Steeds meer vrouwen kiezen voor technisch georiënteerde studies. Het is niet eenvoudig om dat beeld in de maatschappij in een keer om te draaien. ‘Maar, als we in staat zijn in een vroeg stadium de interesse van jonge meiden te wekken in techniek kunnen wij helpen om daar een kentering in aanbrengen’. Daar ligt dan ook een belangrijke rol voor docenten op basisscholen, die daarin ondersteund kunnen worden door professionals uit de IT. ‘Ook dat is iets dat we in de komende periode zullen gaan onderzoeken om te zien of we daar vanuit ICQ-Talent Profs een bijdrage aan kunnen leveren’, aldus Richard Altena.

Meer weten over ICQ-Talent Profs en wat we kunnen betekenen voor talenten, opdrachtgevers en ZZP’ers die zoeken naar een opdracht binnen het sociaal domein? Neem dan contact op met Richard Altena via 06-533 253 14 of via Richard@icq-talentprofs.nl

Deel 2: De menselijke maat maakt het verschil

ICQ-Talent Profs maakt talenten zichtbaar, voor bedrijven én voor de mensen zelf en speelt in op de alsmaar toenemende schaarste op de arbeidsmarkt en de groeiende bewustwording van het belang om sociaal, maatschappelijk, verantwoord en duurzaam te ondernemen. Daarbij zorgt ICQ-Talent Profs voor de juiste match tussen professional en opdrachtgever. We vroegen onze talenten naar hun ervaringen, ambities en visie op hun vak. Richard Altena ging hierover in gesprek met Vicky Ronnen.

Deel 2: De menselijke maat maakt het verschil
Vicky Ronnen (ICQ -Talent Profs) werkt bij Google als programmeur en bouwt niet alleen bruggen tussen oude en nieuwe systemen. Ze bouwt ook bruggen tussen mensen. ‘Programmeren leer je vooral door het te doen. In de praktijk tegen ‘echte’ problemen aanlopen en daar met elkaar een oplossing voor bedenken. Ik kreeg de kans in het begin van mijn carrière omdat er mensen waren die mij op sleeptouw namen en de fijne kneepjes van het vak leerden. Ik doe dat op mijn beurt door mijn kennis te delen met anderen’.

Vicky’s werkwijze past naadloos bij de visie die ICQ-Talent Profs heeft als het gaat om de menselijke maat. Kennis delen, mensen begeleiden en coachen en het belang daarbij van persoonlijk contact maken integraal onderdeel uit van de kernwaarden en de strategische visie van ICQ-Groep en haar labels. Richard Altena: ‘Voor mij is het persoonlijk contact met de talenten echt een heel belangrijke factor. Het gaat over oprechte interesse, elkaar leren kennen en aanvoelen op welke plek iemand echt tot zijn volle recht kan komen. Het is voor mij geen eenmalige inspanning om iemand geplaatst te krijgen op een klus. Lukt het deze keer niet, dan komt er wel een volgende mogelijkheid. En ondertussen houden we nauw contact met elkaar’.

Die persoonlijke benadering is een belangrijk component van het onderscheidend vermogen, zowel van Richard als persoon, als van ICQ-Talent Profs als geheel. ‘En het zorgt ervoor dat we steeds vaker een succesvolle match kunnen maken tussen talent en opdrachtgever én ongekend talent van de bank terug het speelveld in kunnen zetten’, aldus Richard. ICQ-Talent Profs is trots om iemand met de passie en de kennis van Vicky te hebben mogen helpen aan een nieuwe uitdaging.

Het traject met ICQ-Talent Profs heeft Vicky als heel prettig ervaren. ‘Richard is een warm mens, en er was direct een klik en vertrouwen. ‘Ik dacht: Jij begrijpt mij en jij gaat me aan een baan helpen. En dat bleek, deze klus bij Google is echt een droomopdracht’. Een migratie voor klanten van een bedrijf van dusdanig kaliber en omvang is een langdurig proces en niet iets dat je als een korte opdracht kunt beschouwen. Juist dat vindt Vicky heel prettig. ‘Met een beetje geluk kan ik hier tot mijn pensioen mijn hart en ziel in stoppen’.

Meer weten over ICQ-Talent Profs en wat we kunnen betekenen voor talenten, opdrachtgevers en ZZP’ers die zoeken naar een opdracht binnen het sociaal domein? Neem dan contact op met Richard Altena via 06-533 253 14 of via Richard@icq-talentprofs.nl

Deel 1: Talent van de bank naar het speelveld

ICQ-Talent Profs maakt talenten zichtbaar, voor bedrijven én voor de mensen zelf en speelt in op de alsmaar toenemende schaarste op de arbeidsmarkt en de groeiende bewustwording van het belang om sociaal, maatschappelijk, verantwoord en duurzaam te ondernemen. Daarbij zorgt ICQ-Talent Profs voor de juiste match tussen professional en opdrachtgever. We vroegen onze talenten naar hun ervaringen, ambities en visie op hun vak. Richard Altena ging hierover in gesprek met Vicky Ronnen.

Deel 1: Talent van de bank naar het speelveld
Vicky Ronnen is 59 jaar, woont in Haarlem, heeft een zoon van 23 jaar en een bijzondere hobby: Boogschieten. Geen leuk-dat-je-meedeed-vaantjes maar flinke bekers en bokalen prijken in de kast. ‘Nooit gedacht dat ik überhaupt plezier zou hebben in een sport’ zegt ze er zelf bescheiden over. Maar Vicky is gewoon heel erg goed. In boogschutten én in haar vak: Programmeren.

Toch zat zij, zoals men dat in de volksmond zeggen, ‘op de bank’. Ze kwam in contact met Richard Altena van ICQ-Talent Profs. ‘Het is bijna niet voor te stellen dat iemand als Vicky met zoveel kennis en ervaring niet direct aan de slag kan’, zegt Richard. ‘Er is een aanzienlijk tekort op de arbeidsmarkt aan stevig opgeleide en ervaren IT-ers en toch is het elke keer weer een behoorlijke klus om een gekwalificeerd persoon op de juiste plek binnen te krijgen’.

Voor Richard Altena reden te meer om zich elke dag voor de volle 100% in te zetten voor ‘zijn’ talenten. ‘Ik weet uit ervaring hoe prettig het is dat iemand iets in jou ziet en zich inzet om jou aan het werk te krijgen. En ik weet ook dat er een heleboel zeer gekwalificeerde mensen zijn die om een verscheidenheid aan redenen zonder werk thuis zitten. Juist díe mensen moeten we activeren zodat ze weer onderdeel worden van de workforce’.

ICQ-Talent Profs bracht Vicky, via haar business partner EXPR, in contact met Google en nu werkt zij daar als programmeur. Het is haar taak om programma’s en software te bouwen die het mogelijk maken om de mainframes van klanten van Google over te zetten naar Java en het Google Cloud Platform. Iets dat niet alleen de kosten voor de klanten van Google flink zal terugbrengen, maar ook de toekomstbestendigheid ten goede komt. Een belangrijke klus dus, waarvoor kennis van de ‘oude’ systemen en mainframes nodig is, ook maar kennis van nieuwe technologie, systemen en innovaties.

Vicky is wat je noemt een IT-er in hart en nieren. Haar handelsmerk? Een aanstekelijke lach en veel kennis en ervaring. In eerdere rollen was zij dan ook de vraagbaak van het team. Kwam iemand ergens niet uit, dan was de eerste vraag die gesteld werd vaak: ‘Heb je het al aan Vicky voorgelegd?’. Ze fungeert als een bruggenbouwer. Tussen oude en nieuwe systemen. ‘Feit is dat de kennis van oude systemen (bijvoorbeeld bij onderhoud van Cobol programmatuur) vooral in handen is van een hele grote groep oudere IT-ers. Die gaan binnen afzienbare tijd allemaal met pensioen en dan is het belangrijk dat die kennis geborgd is, overgedragen aan de nieuwe lichting IT-ers zodat zij bedrijven verder kunnen ondersteunen in migraties naar nieuwe systemen de komende jaren’.

Vooral binnen de overheid is nog steeds veel behoefte aan IT-ers met kennis van de wat oudere systemen. Er is veel werk voor mensen als Vicky, echter blijkt het in de praktijk lastig om de juiste persoon op de juiste plek te laten landen. Dat is voor Richard bijna dagelijks merkbaar. Richard en Vicky zijn het roerend met elkaar eens over wat de oorzaak daarvan is. Richard: ‘Dat ligt voor een groot deel aan de manier waarop functieprofielen worden opgesteld’. Vicky: ‘Vaak worden deze geformuleerd door mensen binnen een organisatie die zelf geen inhoudelijke kennis over het vak hebben. Het gevolg daarvan is dat er gezocht wordt naar een speld in hooiberg, termen die ertoe doen in missen en termen die juist weinig waarde hebben in de praktijk als keihard selectiecriterium worden gehanteerd. Bijvoorbeeld worden programmeurs gezocht die Java programma’s kunnen maken op versie X van webserver merk Y. Terwijl je in Java niets te maken hebt met de specifieke webserver, maar wel alles met de Servlet API, die voor alle webservers hetzelfde zijn. Wie de Servlet API beheerst kan op alle projecten worden ingezet. Nu wordt die persoon ten onrechte afgewezen. De oplossing is eenvoudig aldus Vicky en Richard: ‘Laat zoekopdrachten maken door mensen uit het team. Zij kennen de juiste termen, weten welke kennis en vaardigheden cruciaal zijn en waartoe iemand die die eisen voldoet in staat is om zich snel de ontbrekende vakkennis eigen te maken’.

Meer weten over ICQ-Talent Profs en wat we kunnen betekenen voor talenten, opdrachtgevers en ZZP’ers die zoeken naar een opdracht binnen het sociaal domein? Neem dan contact op met Richard Altena via 06-533 253 14 of via Richard@icq-talentprofs.nl

Gelukkig nieuw jaar

Namens ICQ-Groep en al haar medewerkers wensen wij onze consultants, partners, opdrachtgevers, relaties en belangstellenden een gelukkig, gezond en succesvol 2020. Wij hebben er zin in en zullen, ook in het nieuwe jaar, weer voor jullie klaarstaan. Wij hebben ons op een bijzondere wijze op het nieuwe jaar voorbereid….  het bewijs hiervan zien jullie in deze video. De beste wensen!

Wat onze consultants zeggen: Peggie Rombout

Wat onze consultants zeggen: Peggie Rombout

Peggie Rombout is een van de vele vrouwelijke professionals die zich als ZZP’er graag laat bemiddelen door ICQ. In haar rol als project manager draagt zij de verantwoordelijkheid voor veelal complexe projecten en zorgt zij voor tijdige implementatie en sturing van andere leden uit het project team. Als het aan haar ligt doet ze zoveel mogelijk leuke en verschillende opdrachten bij een breed scala aan opdrachtgevers.

Samenwerken met ICQ-Groep is haar goed bevallen. ‘Ik ben vooral gecharmeerd van de persoonlijke benadering en de goede administratieve afhandeling’. Haar verwachtingen van een goede bemiddelaar zijn helder. Eentje die zorgt voor interessante opdrachten, transparant is over klanten, opdrachten én tarieven en zorgt voor snelle en correcte afhandeling van inschrijving en overeenkomsten. Al die aspecten ziet Peggie terug in ICQ Groep.

Als zelfstandig ondernemer is er natuurlijk altijd de keuze tussen zelf direct aan de slag bij een opdrachtgever, of dat doen via een bemiddelende partij. Of een tussenvorm, als het aan Peggie ligt: ‘Ik zou het persoonlijk handig vinden om een bemiddelaar te hebben die mij als klant heeft in plaats van de opdrachtgevende organisatie’. Maar de opdrachtgever is natuurlijk uiteindelijk de betalende klant. Misschien iets voor de toekomst. Ik heb eigenlijk alleen heel positieve ervaringen met ICQ’.

Wat onze consultants zeggen: Marlon Markus

Wat onze consultants zeggen: Marlon Markus

Marlon Markus, 52 jaar, woonachtig in het pittoreske Zaandam en vader van vier kinderen. Hij werkt al sinds december 2012 samen met ICQ. Marlon zit niet stil. In zijn vrije tijd volgt hij een MBA-opleiding, danst salsa én Argentijnse tango en als hij tijd over heeft doet hij nog iets extra’s aan zijn conditie in de vorm van boxen en hardlopen.
Als financial systems consultant adviseert hij organisaties bij het selecteren, implementeren en beheren van financiële managementinformatiesystemen. Dat doet hij niet alleen binnen de grenzen van Nederland maar ook daarbuiten. Marlon werkt op het snijvlak van ICT en Finance, de twee grootste specialismen van ICQ.

Dat de samenwerking met ICQ al bijna negen jaar staat is voor hem het duidelijke gevolg van wederzijds respect en gelijke gezamenlijke inspanning. Hij zegt daarover: ‘Ik ervaar de samenwerking en het contact met het team van ICQ als zeer prettig en constructief’.

Dat zijn dan ook belangrijke pijlers en kernwaarden van ICQ. Dat zie je dan ook duidelijk terug in de bedrijfsvoering. Niet alleen in de dagelijkse operatie en bemiddeling, maar ook in de ontwikkeling van de specialisten en de begeleiding als het gaat om ambitie, potentieel en toekomstperspectief.

Dat is precies wat Marlon belangrijk vindt. Jezelf blijven ontwikkelen is voor hem bijna een constante factor in zijn carrière. Die verantwoordelijkheid neemt hij zelf, maar hij ziet daarin ook een belangrijke rol voor ICQ. ‘Ik verwacht van een bemiddelaar dat deze actief meedenkt en meewerkt aan de inzet én de ontwikkeling van de professional. Momenteel ben ik in de afrondende fase van een MBA-opleiding. Zodra ik deze opleiding afgerond heb, wil ik samen met ICQ onderzoeken hoe we ook op andere gebieden dan ICT kunnen samenwerken’.

ICQ-Groep sponsor Antwerpen – Banjul Challenge

Op 5 oktober a.s. verschijnt team Rasoptimisten 2019 aan de start van de Antwerpen – Banjul Challenge. In 20 dagen rijden 22 teams van Antwerpen naar Banjul, de hoofdstad van Gambia. De opbrengsten van de rally komen ten goede van diverse lokale goede doelen. Hoofdsponsor ICQ-Groep met haar labels ICQ-ICT Profs, ICQ-Finance Profs en ICQ-Talent Profs zorgde o.a. voor de auto en materialen om de race tot een goed einde te brengen.

Team Rasoptimisten 2019 bestaat uit Eric Meijer en Sandra de Wolff, allebei Gambia liefhebbers met een neus voor avontuur. ‘Het duurt nog even voordat we kunnen starten. Momenteel zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor deze waanzinnige ervaring. We hebben er ontzettend veel zin in en dragen op deze manier graag bij aan de ontwikkeling van een plek die ons hart heeft gestolen’.

Bij aankomst in Banjul zal de auto, een Nissan Terrano, geveild worden. De opbrengst van de veiling komt ten goede van de bouw van het Brufut Kraamcenter. Brufut Health center is een kleine openbare kliniek waar de bevolking van Brufut en wijde omgeving gebruik van maakt. In de kraamkliniek worden jaarlijks 880 bevallingen uitgevoerd onder erbarmelijke omstandigheden. Met de opbrengst van de veiling kunnen nieuwe faciliteiten en sanitaire voorzieningen worden aangelegd die voldoen aan de hygiëne eisen in de hoop het sterftecijfer onder kraamvrouwen en pasgeborenen aanzienlijk terug te kunnen dringen.

Team ICQ wenst Team Rasoptimisten 2019 ontzettend veel succes en zal haar de komende weken uiteraard op de voet blijven volgen. Nieuws en updates zullen op LinkedIn met onze partners en connecties delen. Meer weten over de Antwerpen – Banjul Challenge? www.antwerpenbanjul.com

 

10 jaar ICQ Groep – Aftermovie Lustrum

Op 22 juni vierden wij, met onze zeer gewaardeerde partners, klanten, medewerkers en consultants, het 2e lustrum van ICQ-Groep. 

Snel contact

Snel contact